Další služby

  • Vyhledávání vhodných partnerů pro:
    • specifické analýzy trhu
    • spolupráci v distribuci a prodeji
  • Poradenství v oblasti managementu
  • Zprostředkování kontaktů
  • Spoluúčast při budování komunikačních a organizačních struktur
  • Doprovod při startu výroby
  • Podpora při financování projektů