Účetnictví

 • Převzetí a/nebo zavedení účetnictví a  mzdového účetnictví
 • Zpracování mezd k výplatě
 • Zpracování hlášení pro účely sociálního a zdravotního pojištění
 • Poradenství pro mzdové účetnictví
 • Zpracování účetních uzávěrek
 • Správa bankovních kont – Multicash etc.

Daně

 • Příprava a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty
 • Zpracování daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitostí, silniční daně,…
 • Registrace firem u finančního a celního úřadu
 • Podpora při optimalizaci daňového zatížení
 • Zastupování u finančního úřadu
 • Poradenství při dvojím zdanění