01 0

Posted by  in Uncategorized

Na Ministerstvu financí po volbách usedl nový ministr a netrvalo dlouho a došlo
i k obměně na pozici ředitele finanční správy („FS“). Ten po svém nástupu otevřeně
deklaroval své priority. Domnívám se, že by tyto priority neměly uniknout nikomu
z nás. Ty hlavní bychom mohli shrnout následovně:

Je nesporné, že budou pokračovat daňové kontroly převodních (transferových) cen, tj. plateb mezi spojenými osobami, a to hlavně mezi tuzemskem a mezinárodním ústředím.
Společnosti tím vyvádějí peníze do zemí s nižšími daněmi. Jak ředitel FS uvedl, zvažuje se zavedení určité formy dokumentační povinnosti pro vybrané subjekty. Bude pokračovat i prohloubení spolupráce
se zahraničními partnery na úrovni finanční správy.
Je dále dlouhodobě neudržitelné, aby statisticky vzato vycházela finanční kontrola na každou pražskou firmu přibližně jednou za 125 let. Podniky se účelově přehlašují do metropole.
Řešením má být, mimo jiné, větší aktivita mimopražských kontrolorů. Měli by více sledovat, jaká firma se do hlavního města hlásí. Firmy, které se v Praze budou například registrovat k DPH, nejprve podstoupí předběžné šetření. Již v současné době existují instituty, jak tyto podniky vrátit zpět
na původní sídlo. Je taktéž více než pravděpodobné, že právě tyto podniky se stanou terčem důkladné daňové kontroly.
Finanční správa se také zaměří na subdodávky veřejných zakázek. 06 / 2014

PRECIZNOST. PROVĚŘENOST. VÝKONNOST.
S korupcí souvisí i plány na majetková přiznání a na prokazování původu majetku. Zde jsou
dvě zvažovaná řešení:
• Daňové, kde se nabízí otázka, jak by se na to díval Ústavní soud. Podle jeho nálezů nesmí mít daň rdousící efekt. Pak ale není reálná představa českých politiků, že by byla tato daň padesáti, nebo i více procentní.
• Druhou cestou je civilní soudní žaloba.
Pravděpodobně se také nevyhneme tomu, že firmy budou od ledna 2016 muset pravidelně posílat elektronické kontrolní výkazy o tom, s kým obchodují. A od stejného data pojedou i registrační pokladny.
Nový ředitel FS má aktivit naplánováno víc než dost. Další vývoj jednotlivých návrhů pro Vás budeme sledovat a o všem podstatném Vás budeme informovat v příštích vydáních MO(O)RE NEWS CZECH.
jiri.jandecka@moorestephens.cz